Annuleringsverzekering

 

Door allerlei onverwachte oorzaken kan het gebeuren dat u niet kunt deelnemen aan de door u geboekte reis. Dat is niet alleen een teleurstelling, het kan u ook geld kosten. Want afhankelijk van het tijdstip van annulering krijgt u meestal maar een deel van uw reissom terug.
Ook kan het voorkomen dat er vertraging optreedt of dat u voortijdig moet terugkeren.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering voorkomt in veel gevallen de financiele gevolgen. De verzekering vergoedt de reissom indien de reis geannuleerd moet worden vanwege ziekte of ongeval van de verzekerde of familie in eerste of tweede graad. Daarnaast voorziet de annuleringsverzekering in een tegemoetkoming van de kosten wanneer uw vertrek is vertraagd en wordt een vergoeding gegeven voor niet genoten reisdagen in geval van voortijdige terugkeer.

Let wel: Als u een doorlopende annuleringsverzekering heeft is de verzekerde reissom meestal gelimiteerd. U kunt het verschil in reissom dan voor deze reis bijverzekeren.

All Risk Annuleringsverzekering
Voor 1,5% extra premie vergoedt de annuleringsverzekering 75% van de reissom als u wilt annuleren vanwege een voor u belangrijke reden. Dit kan uiteraard niet als u bijvoorbeeld geen zin meer hebt in de reis. Te denken valt aan ernstige ziekte of overlijden van een goede vriend(in) etc.