Verzekeringen

Premie annuleringsverzekering
5,5% van de reissom.
All Risk verzekering
7,0% van de reissom.
Meeverzekeren waarnemer
1% extra. De naam van de waarnemer moet worden vermeld op het aanmeldingsformulier.   Over het premiebedrag is 21% assurantiebelasting verschuldigd.

Annuleringsverzekering


Door allerlei onverwachte oorzaken kan het gebeuren dat u niet kunt deelnemen aan de door u geboekte reis. Dat is niet alleen een teleurstelling, het kan u ook geld kosten. Want afhankelijk van het tijdstip van annulering krijgt u meestal maar een deel van uw reissom terug.
Ook kan het voorkomen dat er vertraging optreedt of dat u voortijdig moet terugkeren.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering voorkomt in veel gevallen de financiele gevolgen. De verzekering vergoedt de reissom indien de reis geannuleerd moet worden vanwege ziekte of ongeval van de verzekerde of familie in eerste of tweede graad. Daarnaast voorziet de annuleringsverzekering in een tegemoetkoming van de kosten wanneer uw vertrek is vertraagd en wordt een vergoeding gegeven voor niet genoten reisdagen in geval van voortijdige terugkeer.

Let wel: Als u een doorlopende annuleringsverzekering heeft is de verzekerde reissom meestal gelimiteerd. U kunt het verschil in reissom dan voor deze reis bijverzekeren.

All Risk Annuleringsverzekering
Voor 1,5% extra premie vergoedt de annuleringsverzekering 75% van de reissom als u wilt annuleren vanwege een voor u belangrijke reden. Dit kan uiteraard niet als u bijvoorbeeld geen zin meer hebt in de reis. Te denken valt aan ernstige ziekte of overlijden van een goede vriend(in) etc.

Poliskosten


Deze bedragen € 3,50 per boeking. Als u zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering afsluit, betaalt u slechts eenmaal de poliskosten.

Bij afsluiting van bovengenoemde verzekeringen sturen wij u een exemplaar van de verzekeringsvoorwaarden mee met de boekingsbevestiging.

Premie reisverzekering

(Wereld dekking)
€ 2,17 per dag (incl. bagage)

Geneeskundige kosten

(Wereld dekking)
€ 0,75 extra per dag

Uitbreidingen voor ongevallen, geld en rechtbijstand zijn ook mogelijk.

Reisverzekering


Met een comfort reisverzekering bent u verzekerd tegen ongevallen en bent u verzekerd van professionele hulpverlening door SOS International. Ook verlies van bagage tot een maximum van €3.000 is meeverzekerd.

Geneeskundige Kosten
De meeste ziektekostenverzekeringen bieden onvoldoende dekking voor ziektekosten in de USA. U kunt echter voor slechts € 0,75 per dag geneeskundige kosten tegen kostprijs meeverzekeren.

Let wel: Een reisverzekering en ziektekostenverzekering met USA-dekking is voor deelname aan deze reis verplicht. Controleer eventuele doorlopende reisverzekeringen op deze dekking